புதன், 29 ஆகஸ்ட், 2018

ச ரி த ம்                                                                           சரிதம்உதிர்ந்து கிடக்கும் சருகுகளைப்
புரட்டிப் புரட்டிக்
காற்று என்ன வாசிக்கிறது?


மரத்தின் நாட்களை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக