வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2020

கனம்


ரு கல் கிடக்கிறது

காட்சிக்கு எளியது
கைப்பிடிக்குள் அடங்குவது
கடினம் தோன்றாதது

கையில் எடுக்கிறேன்
பார்வை அளந்ததுபோலவே
கனம் அவ்வளவு இல்லாதது

காட்சி அலமாரியில் வைத்தால்
அழகுக்கு அர்த்தம் கூட்டும் 
மேஜைப்பளுவாக வைத்தால்
தாள் பதற்றம் தணிக்கும்

கல்லை எடுத்ததற்குக்
காரணங்கள் கிடைத்ததும்
வீட்டுக்குக் கொண்டுபோகத் தீர்மானிக்கிறேன்

வலக்கையால் நினைவையும்
இடக்கையால் கனவையும்
இறுகப் பிடித்திருக்கிறேன்
கையறு நிலை

பிறகு
இருகையும் தளர்த்தி
இருகையால் எடுத்து
சும்மாதானே இருக்கிறது என்று
தலைமேல் சுமந்து
பிடிவிட்டவற்றை மீண்டும் பற்றி
நடக்கத் தொடங்குகிறேன்

பதில் கிடைக்காமல் விடப்பட்ட கேள்விபோல்
நீளும் நெடுவழியில் காண்கிறேன்
என்னைப் போலவே கல்சுமந்து நகரும் கூட்டம்
ஒவ்வொரு தலைக்கல்லுக்கும்
ஒவ்வொரு பருமன்

ஒருதலைமேல் சல்லி
ஒருதலைமேல் துண்டு
ஒருதலைமேல் பாறை
ஒருதலைமேல் குன்று

எல்லா வலக்கையிலும் நினைவு
எல்லா இடக்கையிலும் கனவு

என் தலைமறந்து
ஏளனமாய் யோசிக்கிறேன்
‘கல் சுமக்கும் சிரத்தினர்
நாசி அரித்தால் என்ன செய்வர்?’

அக்கணமே ஞாபகம் வருகிறது

என் தலைக்கல்
இட்ட அடி ஒவ்வொன்றுக்கும்
ஒவ்வொரு அடியாக வளர்ந்து பருப்பதும்
வீட்டை அடையும் முன்பே
மலையாக மாறிவிடும் என்பதும்.

ஓவியம்: ஜியோவன்னி பாட்டிஸ்டா லங்கேட்டி ( 1635 - 1676 )


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக